Wie zijn we?

In 2011 maakten René Groenewold en Norine Maniran de omslag: wat eerst winkel/annex werkplaats voor (antieke) meubels was, werd getransformeerd tot een inspirerende werkplaats waar genoeg plaats voor nieuwe initiatieven. Direct daarna sloot Arjan van Eeden aan met de wens een open werkplaats te realiseren.

Al snel bleek dat ieders kwaliteit en ieders specialisme juist kon worden ingezet. En dat leidde tot de realisatie van de Stadswerkplaats-Culemborg.