Vier-de-Vrijdag!

Vier-de-vrijdag!

Op de vierde vrijdag van de maand organiseert  Stadswerkplaats-Culemborg ontmoetingsavonden voor volwassenen. Voor deze avonden worden gasten uitgenodigd die iets interessants, boeiends, praktisch te vertellen hebben. De onderwerpen kunnen bijzonder uiteenlopend zijn. (Vertellen vanuit je beroepsdiscipline of vanuit je hobby of interesse, bijvoorbeeld.) Uit deze ontmoetingsavonden - waarbij de sfeer vooral vrijblijvend, ontspannen mag zijn - kunnen ook weer nieuwe initiatieven of activiteiten ontstaan.  Dit kunnen zijn: cursussen, lezingen en eetavonden, welke op andere avonden georganiseerd dienen te worden. Voornaamste doelstelling van deze avond is een op een laagdrempelige manier een breder netwerk te vormen met de mensen die je dan ontmoet. Om onder het genot van een drankje inspiratie bij elkaar op te doen en nog meer ideeën te laten op-borrelen...

Bezoekers kunnen ook gastsprekers zijn, en andersom. Ook wat te vertellen? Neem contact op via: info@stadswerkplaats-culemborg.nl. Wees welkom!