Activiteiten/Educatie

Activiteiten

Onder het activiteiten aanbod wordt onderscheid gemaakt tussen externe en interne activiteiten. Met enige regelmaat schuift de Stadswerkplaats aan bij verschillende externe activiteiten, zoals de Vrijstadmarkt of de jaarlijkse Houtmanifestatie in Doorn. Binnen de muren van de Stadswerkplaats zijn het maandelijkse Repair Café en de Vrijdag! inmiddels bekende activiteiten geworden. De workshops en cursussen maken het totaalaanbod compleet. Daarmee biedt de Stadswerkplaats een brede variatie aan activiteiten. Mooie dingen maken, zoveel mogelijk meedoen  en kennis en ervaring delen is als vanzelfsprekend onderdeel van ons aanbod. Dit is het huidige aanbod van de Stadswerkplaats:

Educatie

Bij de Brede School Culemborg  worden interesses en talenten ontdekt. Op deze manier krijgt ieder kind de ruimte om zijn/haar interesses en talenten verder te ontwikkelen. Partners van de Brede School Culemborg werken samen aan een doorgaande ontwikkelingslijn door lessen binnen en na schooltijd te verzorgen. De lessen bieden toegang voor alle kinderen van basisscholen uit Culemborg. Stadswerkplaats Culemborg verzorgt samen met Spruijt Buiten en de Groene Golf het NME-aanbod  (Natuur- en Milieu Educatie) binnen dit Brede School aanbod. In deze programmering richt de Stadswerkplaats zich op Techniek en Duurzaamheid.

Naast de cultuurlijnlessen verzorgt Stadswerkplaats-Culemborg ook extra gastlessen in Bredeschool-verband binnen de verschillende basisscholen in Culemborg. In 2015-2016 is het NSO-aanbod van De Palster  en de Koning Willem Alexander School verrijkt met technisch onderwijs en is de Daltonschool extra begeleid bij de toepassing van 3D ontwerp- en printtechnieken.

De doorgaande ontwikkelingslijn voor de technieklessen ziet er als volgt uit:

A. Binnenschools

Middenbouw: Hier wonen wij; een leerlijn waarin de kinderen zich bewust worden van hun leefomgeving en handvatten krijgen aangereikt duurzaam met hun omgeving om te gaan. Binnen de Stadswerkplaats krijgen zij de gelegenheid hun eigen ontwerp (gebaseerd op de werken van Hundertwasser om te zetten tot een heuse bouwwerk van kosteloos materiaal. Deze les wordt samen uitgevoerd met Marije Horjus (Artivitra).

Bovenbouw: Tolerantie en Vrijheid; wat betekent het om onderdeel uit te maken van een samenleving waar je gehoord en gezien wordt en waar je straffeloos kan uiten wat je vindt? In oorlogstijd is dat beslist anders. En hoe deden ze dat dan tijdens de WO II? In deze les leren de leerlingen van kosteloos materiaal een werkende radio te maken (gebaseerd op de Fox Hole Radio). De techniek rondom radio wordt tevens toegelicht.

B. Na-schools

In een serie van vier lessen krijgen leerlingen van de basisschool (zowel vanuit de middenbouw als vanuit de bovenbouw) de gelegenheid in de Stadswerkplaats kennis te maken met techniek in duurzaam perspectief. De kinderen ontdekken hiermee hun eigen talenten binnen de techniek en leren hoe deze op duurzame wijze kunnen worden toegepast. Het maken van gerichte opdrachten maar ook het toepassen van verschillende experimenten maken onderdeel uit van deze lessen.

C. Techniek Club

Als slotstuk van deze zogenaamde drie-traps-raket kunnen de leerlingen die maar niet genoeg krijgen van techniek zich aansluiten bij de Techniek Club. Een heerlijke vrijplaats voor inventieve kinderen die graag op onderzoek uitgaan en zich laten verrassen door hun eigen talenten, mogelijkheden en de experimenten die we uitvoeren. Deze club wordt geleid door Renée Reijnders, Carlos van de Voorde, Joost de Bree en Arjan van Eeden.

Kinderboekenweek

Buiten Bredeschool-verband heeft de Stadswerkplaats in het kader van de Kinderboekenweek 2015 in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland en andere partners uit de culturele sector (De  Vlinderfabriek, Theater Wollebrandshof, Artivitra, Het Museum Elisabeth Weeshuis) een exclusief aanbod verzorgd. Zo heeft de Stadswerkplaats in samenwerking met Yvonne van Tilburg (Tiswat Creatieve Communicatie) de 3D printer (ontwerpen en printen) in groep 8 geïntroduceerd en heeft Renée Reijnders een grote bijdrage geleverd aan het experimentencircuit voor de middenbouw (lesontwerpen en begeleiden).